Welkom!

Aanbod Het Wereldpoortje

Wie zijn we en wat doen we?

Het Wereldpoortje is een aparte afdeling van Het Open Poortje en vangt sinds juni 2016, 12 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (<15jr) op in een oude villa in het centrum van Schilde. Sinds april 2018 is de afdeling van het Wereldpoortje mee gevestigd op onze locatie van Het open Poortje.

De locatie:

Puttenhoflaan 25 te 2970 Schilde.

De woning bestaat uit 6 kamers, één dient als bureel en slaapkamer voor de nachtopvoedkundige. 

Elk kind slaapt bij 1 of 2 andere kinderen.  Er zijn 2 douches en 3 toiletten en een ruime tuin. 

De woonkamer is zeer ruim en biedt ruimte voor een tv-hoek en een leeshoek.  

Het hoofdgebouw van Het Open Poortje is nabij gelegen. 

In de buurt van Schilde zijn er meerdere scholen en buslijnen naar scholen die OKAN-onderwijs aanbieden.  Er is in Schilde de mogelijkheid om te sporten zoals basket, voetbal, judo,… 

 

Het team:

Het team van medewerkers is zeer verscheiden; 3 mannen en 8 vrouwen.  Eén medewerker spreekt de Afghaanse talen, een andere medewerkster spreekt Syrisch. Eén medewerker is zelf moslim en zal de kinderen hierbij begeleiden. Het team bevat ook enkele psychologen. De kok is een Afghaanse vrouw die zowel Afghaanse als andere gerechten aanbiedt.

Onze pedagogische visie:

We baseren ons sterk op de visie van Verbondenheid (prof J. Declerck en A. Depuydt),  geweldloos verzet (Haim omer), het screenen van het individuele welbevinden van elk kind (prof F. Laevers, CEGO-KUL) en de rechtpositie van de minderjarige in de jeugdhulp (bvb wekelijkse groepsgesprekken, inspraak rond individueel dossier, culturele en religieuze aandacht,…).

Inzake eventuele trauma-verwerking werken we samen met  CGG Vagga,  psychotherapeutische dienst de Kanteling en zijn we recent opgestart met hippotherapie voor enkele kinderen.

In het Wereldpoortje is de begeleiding gericht op het scheppen van een veilige en gezellige thuisbasis.  De dagelijkse structuur geeft houvast en rust.  Samen sporten en koken zijn belangrijke verbindende activiteiten.  Wekelijks zijn er groepsgesprekken.  Per jongere is er een vaste individuele begeleider die de persoonlijke ontwikkeling opvolgt.  Het actief (en samen) met de jongere werken aan integratie is van belang.  Het onderhouden van het contact met familie wordt begeleid en gestimuleerd. Het opbouwen van een netwerk in regio Schilde gebeurt  door deelname aan school, verenigingsactiviteiten, het werken met peter- en meterfiguren én met steungezinnen.

Capaciteit:

We kunnen 12 jongeren opvangen in het wereldpoortje. Momenteel zijn dit 12 jongens waarvan er 2 afkomstig zijn uit Iran en de 10 anderen uit Afghanistan.

We hebben een aantal interne taaldeskundigen onder onze medewerkers:

Darsi en Pashtun; moedertaal medewerker

Arabisch; moedertaal medewerker

Lingala; moedertaal medewerker

Russisch; moedertaal medewerker

Andere taalkennis; Engels, Frans, Portugees

Sectorale opvolging:

In Vlaanderen zijn ongeveer 150 kinderen jonger dan 15 jaar in een dergelijke voorziening opgevangen en dit sinds juni 2016.  Het is de bedoeling dat deze meerdere organisaties hun ervaringen en kennis uitwisselen binnen een periodisch forum.  Vanuit het agentschap Jongerenwelzijn is dhr Johan Vangenechten aangeduid om deze projecten op te volgen.

De projecten hebben momenteel een erkenning van 1 jaar, maar we hopen op een verlenging van deze erkenning zodat we deze kinderen tot hun 17-18 jaar kunnen begeleiden. Zodat ze goed kunnen worden voorbereid op een integratie in de Vlaamse samenleving, dan wel een terugkeer naar huis.

Wie Het Wereldpoortje wil steunen of vragen heeft aan het team, kan contact opnemen via:

info@hetwereldpoortje.be