Welkom!

Aanbod Schilde en Waasland

Voor meer info over een bepaald thema, klik op onderstaande link

Lang residentiële opvang (enkel in SCHILDE)

Soms stapelt de ellende en pech zich op…

Soms ontstaat er een crisis of word je geconfronteerd met een onverwachte gebeurtenis, en heb je nood aan tijdelijke opvang van je kind.

De lang-residentiële opvang van kinderen (met gezinsbegeleiding) richt zich naar gezinnen met kinderen (tussen 0 tem 12 jaar) waarbij het nodig is om de kinderen uit huis te plaatsen.

Deze opvang is niet rechtstreeks toegankelijk.  Je kan als ouder dus niet zelf aanmelden bij Het Open Poortje.  Dit verloopt langs de Toegangspoort van de integrale jeugdhulp.

Binnen deze lange residentiële opvang maken we een onderscheid tussen 2 werkvormen:

Perspectief zoekend:

Bij aanvang van de opvang is het perspectief nog niet duidelijk; naar huis? Pleegzorg? Een tehuis?   Er wordt gezocht naar een lange-termijn-oplossing en dus is gezinsbegeleiding belangrijk.  Deze opvang duurt maximaal 1 jaar.  Indien nodig kan deze module herhaald worden.

Perspectief biedend:

Bij aanvang van de opvang is duidelijk dat het kind na zes maanden niet naar huis kan.  De leefgroep biedt zodoende een stabiel opvoedingsklimaat.  Deze begeleiding kan lopen tot het kind 6 jaar wordt en kan dus langer dan 1 jaar duren.

Binnen een leefgroep staan leefgroep-begeleiders in voor de opvoeding en verzorging van 8 kinderen.  Zij bieden hen maximale ontwikkelingskansen in een kindvriendelijke omgeving.

We betrekken graag de ouders bij de leefgroepwerking (behalve bij tegen-indicatie).  Ook de gezinsbegeleider biedt jou ondersteuning  via

– Het geven van informatie en verstrekken van advies.

– Erkenning en waardering voor de aanwezige krachten in het gezin.

– Trainen van pedagogische vaardigheden (eventueel in samenwerking met Triple-P of een individuele training).

– Helpen uitbouwen van sociale contacten en opbouw of versterken van een netwerk.

– Het versterken van een positief ontwikkelings- en leefklimaat.

De kostprijs van deze opvang is 2/3de  van de kinderbijslag of een bijdrage, afhankelijk van je gezinsinkomen.

De lang residentiële opvang wordt enkel in Schilde aangeboden.

Voor meer info:

Het Open Poortje
Puttenhoflaan 25
2970 Schilde
03/383.26.51     

info@hetopenpoortje.be

Kort residentiële opvang (enkel in WAASLAND)

Soms stapelt de ellende en pech zich op… of er ontstaat een crisis of word je geconfronteerd met een onverwachte gebeurtenis en heb je nood aan tijdelijke opvang van je kind.

Als ouder kan je vrijwillig beroep doen op residentiële opvang en dit omdat je even hulp nodig hebt bij de zorg en opvang van je kind.

CKG Het Open Poortje kan opvang en ondersteuning bieden voor een korte periode van 6 weken in geval van een korte of tijdelijke opvangsvraag. 

De korte opvang is vrijwillig.

Deze 6 weken kunnen enkel verlengd worden als hier grondige redenen voor zijn.

Ouders dienen, indien haalbaar, een ouderbijdrage te betalen en ze dragen zorg voor de kinderkledij. Voor concrete uitleg, kan je terecht bij de gezinsbegeleidster.

Bij residentiële opvang staan onze leefgroep-begeleiders  mee in voor de opvoeding en verzorging van je kind(eren).  Ze worden opgenomen in een leefgroep van 8 kinderen. 

In een aangename en kindvriendelijke omgeving bieden wij hen zoveel mogelijk kansen om te groeien.

Intussen zoekt een gezinsbegeleider, samen met jou, naar kansen om de opvoedingssituatie te versterken, zodat je kind terug naar huis kan. 

Dat lukt pas echter beslissen dat er behoefte is aan een stabiel opvoedingsklimaat buiten het gezin.  De gezinsbegeleider zal je dan helpen op de weg hier naartoe.

Ook bij deze moeilijke omstandigheden rekenen we op een actieve inzet van jou als ouder.

Deze vorm van opvang wordt aangeboden in Waasland.

Voor meer info: 

– Het Open Poortje Waasland Watermolenstraat 22, 9111 Belsele-St Niklaas.  03.777.50.93.

Gezinsbegeleiding aan huis

Kan je een steuntje thuis gebruiken?

Opvoeden is gemakkelijker gezegd dan gedaan.  Een warm gezinsleven uitbouwen als je het soms moeilijk hebt, hoe pak je dat aan?  Soms kan het je echt te veel worden…   Ruzies, veel lawaai, niet willen luisteren. Soms heb je ook nog andere kopzorgen.  Dan kan gezinsbegeleiding aan huis een steun in de rug zijn.

CKG Het Open Poortje begeleidt gezinnen aan huis die problemen ervaren bij het opvoeden.  We letten daarbij niet alleen op de ontwikkeling van je kind, maar we hebben ook aandacht voor jou.  Wat lukt jou en lukt jou niet?  En wat hindert je?

Elk gezin krijgt een vaste gezinsbegeleidster.  Samen met jou stelt zij een Roos van de Ouder op om stilaan in kaart te brengen wat goed loopt en wat niet.  En gaan we aan de slag opdat je gezin terug steviger wordt.

Zo’n huisbezoek kan één maal per week maar ook zelfs drie maal per week. Aan jou om mee te kiezen of je veel hulp wenst of niet.  Dat kan enkele maanden duren of zelfs een jaar.  Ook dat bepaal je zelf.  Deze hulp is trouwens gratis.

Bij de gezinsbegeleiding aan huis nemen we de opvoeding voor je kind niet over!  Jij blijft altijd verantwoordelijk voor de opvoeding van je kind.  We verwachten van jou dus een positieve en actieve medewerking.  En de moed om te falen én te groeien.  En de moed om moeilijke dingen te bespreken.

Want wie niet kan vallen, kan niet rechtop geraken.

Deze begeleiding wordt aangeboden in Schilde en Waasland.

 

Voor meer info: 

– Het Open Poortje Schilde, Puttenhoflaan 25, 2970 Schilde. 03/383.26.51 

– Het Open Poortje Waasland Watermolenstraat 22, 9111 Belsele-St Niklaas.  03.777.50.93.

Intensieve gezinsbegeleiding aan huis

Samen bouwen aan een warm nest.

Kan je wat extra ondersteuning gebruiken?  Iemand die je regelmatig komt helpen?   Wil je je onzekerheid weg?  Dan kan deze begeleiding best wel helpen.

Want soms is een gewone gezinsbegeleiding (1 bezoek per week), net te weinig. En zou je graag iemand hebben die je een paar keer per week komt helpen zodat je sterker wordt in de zorg voor je kinderen.

Deze gezinsbegeleiding bieden we vaak aan aan mama’s die zich onzeker voelen met een jonge baby; onmiddellijk vóór en tijdens de eerste maanden na de bevalling komt dan een vaste gezinsbegeleider bij je langs.  Dit gebeurt ongeveer drie keer per week. Telkens een paar uur.  Dus best wel intens.  De begeleidster zoekt, samen met jou, hoe je het best voor je baby kan zorgen. Maar er is ook aandacht voor jou. Deze intensieve gezinsbegeleiding is trouwens gratis.

Heb je vragen, dan geven wij raad.  Heb je zorgen of pieker je over iets, dan proberen wij je hierbij te helpen.  We volgen de ontwikkeling van je kind(je) op de voet en helpen je om een warme band op te bouwen.  Die warme band is zeer belangrijk voor je kind.  En voor jou.  Dat is ons doel van deze intensieve gezinsbegeleiding.

Deze begeleiding wordt aangeboden in Schilde en Waasland.

 

Voor meer info: 

– Het Open Poortje Schilde, Puttenhoflaan 25, 2970 Schilde. 03/383.26.51 

Oudertraining, specifiek voor jou.

Wat als je echt wil oefenen in ‘opvoeding’?

Je kinderen stellen vaak moeilijk gedrag en je weet niet hoe je dit moet aanpakken. Je hebt misschien zelf amper de kans gehad om te leren hoe je dat doet om ouder te zijn… Dan kan een training op jouw ritme en mogelijkheden helpen.

De oudertraining (ook wel ouderparticipatie genoemd) is het samen oefenen hoe je omgaat met je kind.

Hoe stel je grenzen bij ruzies?

Hoe toon je dat je jouw kind graag ziet (ondanks alle problemen)?

Wat doe je als je echt boos wordt? Reageer je je af op je kind?

Wat als het eetmoment nooit leuk is?

Hoe kan een badmoment een teder moment worden?

We zitten dus samen met jou en bekijken wat lukt en wat niet lukt. We oefenen en bekijken nadien samen hoe dit lukte.

Deze oudertraining kan zowel bij een gezinsbegeleiding aan huis als bij een residentiële opnamen van jouw kind.

Het is dan ook belangrijk dat je er echt voor wil gaan.

Dat je echt wil dat het terug goed gaat tussen jou en je kind.

Dat je bereid bent om stil te staan bij jezelf en te willen groeien.

Dus mag je best kwetsbaar zijn. Wij willen je alvast helpen!

Deze training wordt aangeboden in Schilde en Waasland.

 

Voor meer info: 

– Het Open Poortje Schilde, Puttenhoflaan 25, 2970 Schilde. 03/383.26.51 

– Het Open Poortje Waasland Watermolenstraat 22, 9111 Belsele-St Niklaas.  03.777.50.93.

Oudercursus

Afgestemd opvoeden: omgaan met ‘moeilijk’ gedrag.
Voor ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. 

Je leert als ouder een huil- of driftbui bij je kind beter begrijpen.
Je leert op een afgestemde manier kind bij ‘moeilijk’ gedrag te ondersteunen en ook zelf rustig te blijven.
We gaan samen aan de slag om opvoedingsvaardigheden te trainen.
Er is in deze oudercursus ook voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

Voor meer info kan je kijken in het menu onder Aanbod – ‘Oudercursus’. Je vindt daar meer info over de sessies in 
Schilde en in Waasland.