Welkom!

ARtikels / Publicaties

STOP 4-7; een protocol op maat. 

– Betreft:een toelichting bij het STOP 4-7 programma

– Artikel geschreven door: W. Demey en E. Merlevede

Roos van de ouder. Artikel verschenen in Agora editie september 2015

– Betreft:een toelichting bij de Roos van de ouder

– Artikel geschreven door: L.Mortelmans en V.Hendrickx

En als we nu eens (alle gekheid op een stokje), sterk(er) inzetten op het natuurlijke netwerk van kwetsbare ouders?

– Betreft: Netwerkgericht werken met kwetsbare gezinnen, een verkenning.

– Artikel geschreven door: A.Schaek

Je m’excuse.

– Betreft: Het veelvuldig residentieel verplaasten van kinderen. Een schuldbekentenis.

– Artikel geschreven door: A. Schaek

Intentieverklaring inzake de overgang van een kind/jongere tussen 2 residentiële organisaties.    

– Betreft: Kunnen zorgorganisaties samen zorg dragen bij de precaire overgang van een kind, van de ene organisatie naar de andere?

– Artikel geschreven door: L.Mortelmans en A.Schaek

Inbreng van het jonge kind in de pedagogische vraagstelling

– Betreft: ‘Situatieplaatjes’, een methodiek die binnen Het Open Poortje gebruikt wordt ter ondersteuning bij de vraagverheldering.

– Artikel geschreven door: L.Mortelmans

De hechting na de wonde

– Betreft: Het veelvuldig verplaatsen van kinderen tussen verschillende organisaties en de extra ondersteuning die zij hierbij nodig hebben.