Welkom!

De Tuimel: Opvoeden leer je samen, al doende.

Voor uitgebreidere informatie kan u terecht op www.detuimel.be

Hoe combineer ik de opvoeding van mijn kind met het huishouden, met de andere kinderen, met geldzorgen?  Hoe leer ik mijn kind luisteren?  Hoe krijg ik een betere band met mijn kind?  Mijn kind moet meer kansen krijgen dan ik vroeger.   Zou het contact met andere moeders me niet kunnen helpen? 

Binnen onze tuimelwerking brengen wij verschillende ouders samen.  We helpen je om antwoorden te vinden over je kind en je andere problemen.  We nemen je taak als ouder niet over.  Maar we gaan samen met jou en andere ouders op zoek naar oplossingen.  En samen leren we, ook van elkaar.  Da’s de Tuimel.

Om “succes” te hebben, verwachten we je actieve medewerking.  Eén maal deelnemen per week (liefst 2 tot 3 maal)  is noodzakelijk om goede resultaten te boeken. Om te groeien.

We plannen ook soms een huisbezoek.  We bekijken dan ook specifieke vragen, en je problemen in je gezin.  Zo kunnen we erin slagen dat je kind in je gezin goed kan opgroeien.  En kan jij ook groeien als fiere en sterke ouder.

In de Tuimel merk je dat je lang niet de enige bent met vragen rond opvoeding.   Maar je leert vooral hoe je er iets aan kan doen.  Jij en je kind verdienen alle kansen.  Als je wilt.

Voor meer info:

www.detuimel.be

De Tuimel, Auwersstraat 11, 2600 Berchem.  Tel 03/230.42.05.                              

info@detuimel.be