Welkom!

De Tuimel - Regionale sponsors

Onze uitdrukkelijke dank aan:

STICHTING KONINGIN PAOLA:

De Raad van Bestuur van de Stichting Koningin Paola heeft in 2014 beslist om een tegemoetkoming toe te kennen aan DE TUIMEL voor de bekostiging van voeding, ontspanning en uitstappen voor kansarme gezinnen.

Wij zijn deze stichting zeer dankbaar daar we al vele jaren op hun steun konden terugvallen!