Welkom!

Doneer nu

Wenst u een bedrag over te maken ten voordele van Het Open Poortje?

Stort het bedrag dat u wenst te doneren op BE24 4037 1380 0138 (BIC: KREDBEBB) tav Open poortje VZW.

Vermeld in de mededeling uw naam, adres en rijksregisternummer + Gift fiscaal attest*

Zodoende beschikken wij over de gegevens om uw fiscaal attest te bezorgen het jaar nadien.

*Fiscale attesten kunnen pas worden opgemaakt wanneer het totale bedrag van de giften doorheen het jaar min. 40€ bedraagt.

Meldt u aan bij uw bank:

KBC

ARGENTA

BNP-PARISBAS FORTIS

BELFIUS

ING

Onze gecontroleerde rekeningen worden in volledige transparantie gepubliceerd op Donorinfo. 
Ga hier naar Het Open Poortje op Donorinfo
https://www.donorinfo.be/nl/doe-een-gift/het-open-poortje-vzw