Kid OK Kit - Evaluatie studiedag

Onlangs ging er een vorming KID OK Kit door in samenwerking met JO-Informant. Hieraan namen deelnemers deel uit verschillende voorzieningen.

Hieronder hun reacties op de vraag “Wat neem ik mee uit deze opleiding“:
 • Dat het een zeer bruikbaar werkinstrument kan zijn om rond de rechten te werken.
 • Tools om op een adequate manier met jonge kinderen te werken.
 • Het gehele concept van KID OK, ik was zeer onder de indruk van de opleiding en hoop dat ik mijn collega’s kan overtuigen.
 • Gevoelens van kinderen zoveel mogelijk naar ouders brengen via ervaringsdialoog. Situatieplaatjes lijkt me heel interessant. Voor ieder kind zijn eigen KID OK map… “mooie” herinnering. Zeker bruikbaar materiaal die we binnen onze voorziening zeker zullen bespreken.
 • De opleiding heeft me ervan overtuigd dat de KID OK Kit heel wat mogelijkheden biedt bij het werken met jonge kinderen. ‘k Heb “goesting” gekregen om er mee te beginnen werken.
 • Er werden heel concrete hulpmiddelen aangeboden om een jong kind nauw te betrekken in de hulpverlening. Wanneer ik in de toekomst een handelingsplan opstel, denk ik erover na om de situatieschetsen (uit de KID OK Kit) te gebruiken.
 • Vooral het praktische en de eenvoud van de methode.
 • Belang van opstart van KID OK dossier voor kinderen.
 • De visie die achter de KID OK kit zit. Namelijk dat het informeren van kinderen, hoe jong ook, het belangrijkste is. De praktische uitwerking is zeer duidelijk en handing om in eigen werking te implementeren.
 • KID OK binnen gezinsbegeleidingen.
 • Goede tool om kinderen te informeren, te laten participeren, gesprekken aan te gaan…
 • De aanpassingen die ik kan doen aan de KID OK Kit die wijzelf gebruiken.