NET-module

 

De Net-module, een beknopte toelichting

 

De CKG-werkgroep ‘Het Net werkt’ ging in 2017 aan de slag met het uitschrijven van een innovatieve module rond netwerkgericht werken. Inspiratie voor het uitwerken van deze module werd gevonden in het boek van Bart Libbrecht & Anouk Pieters; Gedeelde zorg veerkrachtige netwerken, overbodige hulpverlening (2014)[1]. Bart Libbrecht van Vialogos werd gevraagd om een vorming op te stellen op maat van CKG’s. In het najaar van 2017 namen vier van de vijf betrokken CKG’s (waaronder Het Open Poortje vzw) deel aan deze vierdaagse vorming vol inspiratie en motivatie om in gezinsbegeleidingen aan de slag te gaan met het netwerk van deze gezinnen. Het belang van wederzijdse beïnvloeding, conflictbemiddeling en het nastreven van levenskwaliteit zijn ankerpunten voor het opbouwen, uitbreiden en onderhouden van een sociale context.  Het uitbreiden van bestaande relaties, het exploreren en vinden van nieuwe connecties en het aanleren van belangrijke sociale vaardigheden voor het onderhouden van het netwerk, maken deel uit van de mogelijke transformatie die gezinnen terug veerkrachtiger kunnen maken.

Dit leidde in 2018 tot een draaiboek die de leidraad werd bij het uitvoeren van deze NET-module.

 

Er wordt vertrokken vanuit een visie op doelgroep en hulpverlening maar de focus lag voornamelijk op het praktijkgedeelte van het draaiboek. Deze werd gebaseerd op de 10 stappen rond netwerkgericht werken die je ook in het boek van Bart Libbrecht en Anouk Pieters (gedeelde zorg, 2014)1 vindt, maar aangevuld met eigen ervaringen, voorbeelden en methodieken.  Eind mei 2018 kon men dan ook starten met het testen van deze module in de praktijk.

 

 Periodische intervisiemomenten zorgen er sindsdien voor dat de aanbieders van deze module elkaar kunnen ondersteunen en het draaiboek kunnen aanpassen aan de praktijkervaringen die men opdoet. Vanuit deze werkgroep zijn we alvast enthousiast om gezinnen en hun netwerk hun verbinding terug te geven. Zo kunnen gezinnen met veerkracht hun problemen aan en wordt onze hulpverlening geleidelijk overbodig!

 

 Februari 2020


[1] Libbrecht, B en Pieters A. (2014), Gedeelde Zorg: veerkrachtige netwerken overbodige hulpverlening, Tielt, Lannoo.

 Wenst u nu al meer informatie te verkrijgen, dan kan u contact opnemen met Het Open Poortje Schilde op 03/383.26.51