Wenst U ons graag te steunen en ontvangt U graag een fiscaal attest?

Ckg Het Open Poortje is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning waar gezinnen met hulpvragen rond de opvoeding van hun kinderen, terecht kunnen voor begeleiding. Het CKG biedt opvoedingshulp aan alle gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. Daarbij vertrekt de organisatie vanuit de positieve krachten die nog in het gezin aanwezig zijn en gaat het samen met ouders en kinderen op zoek naar oplossingen om de stressfactoren die de opvoeding negatief beïnvloeden samen aan te pakken.

Thuisbegeleiding

  • Tijdelijke pedagogische thuisbegeleiding voor kinderen en hun gezin
  • Ambermodule: intensieve pré- en postnatale gezinsbegeleiding voor baby’s en hun gezin (ook wel de amberbegeleiding genoemd).

Residentiële opvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar en gezinsbegeleiding

  • Crisisopvang gedurende 1 tot 2 weken
  • Tijdelijke dag- en (indien nodig) nachtopvang gekoppeld aan (intensieve) gezinsbegeleiding.

Groepstraining voor ouders en kinderen

  • STOP 4-7 trainingen voor kinderen van 4 tot 7 jaar met (ernstige) gedragsproblemen, gekoppeld aan training voor de ouders en de leerkrachten van de kinderen (zie www.stop4-7.be)
  • Triple P groepstraining voor ouders van jonge kinderen (zie ook www.triplep.net).

Om ouders goed te kunnen begeleiden is een goed uitgebouwde organisatie essentieel.  Professionele hulpverleners staan dag in dag uit paraat om ouders en kinderen te begeleiden. 
De verdere uitbouw van ht centrum kost handenvol geld.  Gelukkig ontvangen we subsidies van de overheid.  Deze financiële werkingsmiddelen zijn echter niet toereikend.
Het CKG moet met eigen middelen investeren in gebouwen en materiaal.  Ook projecten inzake preventie kindermishandeling, uitwerking van pedagogische methodieken,…vragen veel financiële ondersteuning.  
Daarom is uw financiële steun belangrijk.
Uw steun kan voor heel wat ouders uit onze regio een groot verschil maken.  U kan daartoe een bijdrage leveren. 
Dat kan via een financiële gift op het rekeningnummer : IBAN BE24 4037 1380 0138.
U ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro per jaar.  Met dit fiscaal attest geniet u van een belastingsvermindering, deze wordt berekend aan een belastingsvoet van 45%.  We bezorgen u uw fiscaal attest in maart van het jaar volgend op uw gift.  Zo hebt u uw attest tijdig om het toe te voegen aan uw belastingaangifte. 

Indien u graag onze werking wenst te bezoeken of/en een jaarverslag ontvangt, laat dit ons weten.  Van harte welkom!  

Wij danken u voor uw steun!