Welkom!

Stop 4-7: Wat als je jonge kind echt moeilijk gedrag stelt?

Stelt je kleuter soms echt moeilijk gedrag waarbij jij (en mogelijks ook de school) je zorgen maakt?  Krijgt hij driftbuien als hij iets niet krijgt?  Blijft hij zijn zin doen nadat je meermaals iets gevraagd hebt?  Of heeft de leraar het soms best moeilijk met z’n gedrag?  Zou een aanpak waarbij ook de school betrokken is, kunnen helpen?

De STOP-training is best uniek  en bestaat uit een 3 luik:

  1. Je  kind krijgt een sociale vaardigheidstraining waarbij vooral z’n positief gedrag wordt beloond.  We proberen samen met jullie en de school het negatieve gedrag af te bouwen. Per training doen max 10 kinderen mee. Je mag ook komen kijken in ons klasje hoe je kind het doet. 
  2. Ook aan jou vragen we om 10 oudertraining in de namiddag (van 13 tot 15 u) te volgen.  Zo leer je allerlei manieren om z’n goede gedrag te versterken. Je  leert  om te gaan met de driftbuien van je kind. Ook kan je je kind dat het moeilijk heeft op school ondersteunen. Dit alles gebeurt in een kader waar je andere ouders ontmoet met gelijkaardige problemen.
  3. We gaan  de leerkracht vragen om deel te nemen aan een leerkrachtentraining. Zij krijgen ook gelijkaardige info als jullie en tevens zoeken we samen met de leerkrachten naar oplossingen voor jou kind in de school/klas. We gaan eveneens kijken in de klas/school om zo tot meer oplossingen te komen.           

Deel nemen aan de STOP-training kan vanaf  4 jaar. Je kind moet wel jonger dan 8 jaar zijn op het moment van de start.  De training duurt een ganse dag voor je kind en is verspreid over tien weken.  Je kind hoeft die dag niet naar school (dit spreken we af met de school). 
Wist je trouwens  dat de STOP-training één van de weinige Vlaamse trainingen is die ook in Nederland gekend is?

De kostprijs is 20 euro voor de volledige training (vanaf 2015).  Ouders die financiële problemen hebben, kunnen een sociaal tarief bekomen (tot gratis).  De kostprijs mag dus geen beletsel zijn.

Voor meer info:

STOP 4-7, Puttenhoflaan 25, 2970 Schilde.                               

Mail: hops.stop@stop4-7.be

Zie ook www.stop4-7.be