Welkom!

Trainingen

Data stoptraining - STOP Waasland

We geven je graag een overzicht van de data van de verschillende trainingen en bijeenkomsten voor het schooljaar 2023-2024:

1) september 2023 – november 2023
2) december 2023 – februari 2024 
3) maart 2024 – juni 2024

Wij hopen je telkens te mogen ontvangen op bovenvermelde data! Het STOP-team en de kinderen vinden het leuk als een ouder en/of leerkracht eens een kijkje komt nemen tijdens een kindtraining. Dan graag op voorhand een seintje.
Tijdens de stoptraining zullen er ook regelmatig huis- en schoolbezoeken plaatsvinden. Verder werken we ook met een heen- en weerschriftje. Na de trainingfase is er mogelijkheid tot max. 6 maanden nazorg, op vraag van ouders of school. 
Deelname kost 20 euro, graag te bezorgen tijdens de 1e ouderbijeenkomst.

Indien je vragen of bemerkingen hebt kan je ons steeds bereiken:
op het algemeen nummer 03/291.06.63
of via 
stop.sintniklaas@stop4-7.be.