Hoe we helpen

Residentiële opvang

Als het nodig is, vangen we een tijdje je kind op in een leefgroep om van daaruit samen aan je gezinssituatie te werken. 

Deze opvang gebeurt steeds in combinatie met een mobiele begeleiding. 

De opvang kan verschillen op vlak van termijn (crisisbegeleiding, korte termijn of lange termijn).


Het Open Poortje biedt korte en lange residentiële opvang. 

Daarnaast bieden we ook opvang in Het Wereldpoortje aan niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

Korte residentiële opvang

Soms stapelt de ellende zich op en ontstaat er een crisis. Het kan dan zinvol zijn om je kind voor een korte periode in een leefgroep te laten opvangen.

Lange residentiële opvang

Kinderen kunnen voor een langere periode in het CKG verblijven. Dit loopt ook steeds in combinatie met een mobiele begeleiding

Residentiële opvang voor NBMV

Residentiële leefgroep voor 12 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Dit zijn kinderen of jongeren die hun land zijn ontvlucht en zonder ouders in België zijn aangekomen.

Gezinsbegeleiding aan huis

Opvoeden is gemakkelijker gezegd dan gedaan.  Een warm gezinsleven uitbouwen als je het soms moeilijk hebt, hoe pak je dat aan?  Soms kan het je echt te veel worden. Ruzies, veel lawaai, niet willen luisteren en soms heb je ook nog andere kopzorgen.  Dan kan gezinsbegeleiding aan huis een steun in de rug zijn.


Er bestaan veel variaties van dit aanbod op vlak van aantal huisbezoeken (1 keer tot zelfs 3 keer/week), duur van de begeleiding (1 maand tot 1 jaar), leeftijd van de kinderen (vanaf 1 maand voor de bevalling tot en met 12 jaar), enz.


Het Open Poortje biedt contextbegeleiding en Amber begeleiding aan. Deze laatste richt zich specifiek naar gezinnen met een baby.

Contextbegeleiding

Een begeleider vanuit CKG Het Open Poortje komt aan huis en praat met jou over de problemen die je ervaart. We zoeken uit wat thuis wél goed loopt en trachten dit te versterken.

Lotus Begeleiding

Tijdens een Lotus begeleiding gaan we samen op zoek naar antwoorden op al jouw vragen over zwangerschap en je pasgeboren baby.

Trainingen

Tuimel begeleiding

In de Tuimelwerking begeleiden we jou en je kind, samen met een groepje andere ouders en hun kinderen.

STOP 4-7

Hulpverleningsprogramma voor kinderen tussen 4 en 7 jaar en hun context, richt zich specifiek op jongens en meisjes met gedrags-problemen thuis en/of op school.

Oudercursus

We gaan samen aan de slag om opvoedingsvaardigheden te trainen. We geven concrete handvaten om liefdevol met uitdagende thema’s in de opvoeding om te gaan.

Raket

RAKET is een sociale vaardigheids-training voor kleuters uit de 3e kleuterklas.

Individuele oudertraining

De individuele oudertraining is specifiek voor jou om samen te oefenen in ‘opvoeding’. 
Je kinderen stellen vaak moeilijk gedrag en je weet niet hoe je dit moet aanpakken.

Spelcounseling

Onbewust verwerken kinderen veel tijdens het spelen. In een speciaal ingerichte spelkamer geeft de spelcounselor het kind de ruimte en het vertrouwen om spelenderwijs om te gaan met die verwerking.

Andere

1 Gezin 1 Plan

Heb je vragen over opvoeding, onderwijs, mentale en fysieke gezondheid, wonen en huisvesting of administratie? Dan kan je terecht bij 1 Gezin 1 Plan.

MODO

Vrijwilligersorganisatie waarbij vrijwilligers gemiddeld twee uur per week aan huis gaan bij een kwetsbaar gezin. Deze ondersteuning is kosteloos voor het gezin.

Eigen ontwikkelde methodieken

Roos Van De Ouder

Belevingsgericht instrument in de gezinsbedeleiding en werd ontwikkeld in CKG Het Open Poortje door de voormalige pedagogisch directie, mevrouw Lieve Mortelmans.

Kid OK

De Kid-OK-Kit is een interactief kind dossier gebaseerd op de rechten van de minderjarige en werd ontwikkeld in CKG Het Open Poortje door mevrouw Lieve Mortelmans.