Raket

RAKET is een sociale vaardigheids-training voor kleuters uit de 3e kleuterklas.

RAKET is een sociale vaardigheidstraining voor kleuters uit de 3e kleuterklas.

De RAKET-begeleider en de klasleerkracht gaan tijdens 16 RAKET-lesjes aan de slag met de sociale vaardigheden van de kinderen. Ouders krijgen toelichting over de werking en visie van RAKET tijdens ouderbabbels en kijk-en-doe-momenten in de klas. De rechtstreeks betrokken leerkrachten krijgen een dag opleiding en we doen ook een opleidingsaanbod aan alle leerkrachten van de school onder de vorm van een pedagogische studiedag, zodat de RAKET-visie zich kan verspreiden op school.

RAKET is de Vlaamse aangepaste versie van LIFT.  LIFT staat voor “Linking the Interests of Families and Teachers” of het verbinden van de belangen van gezinnen en leerkrachten. Het is een preventieprogramma met als doel het voorkomen van de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen. Het werd ontwikkeld door de onderzoeksgroep rond Gerald Patterson in het Oregon Social Learning Center (OSLC) in de Verenigde Staten.

Voor uitgebreidere informatie kan je terecht op  www.raketvlaanderen.com.

Wie?

Voor kleuters uit de 3e kleuterklas.

Waar?