Welkom!

Het Stop 4-7 Programma

De Stop 4-7 methodiek - Een historische situering

Het STOP-programma, onder leiding van Wim De Mey, heeft als missie bij te dragen aan de preventie van antisociaal gedrag, vertrekkend vanuit- en aansluitend op de competenties van de betrokkenen. De theoretische onderbouw zit in het belang van de opvoedingsvaardigheden zoals beschreven door Patterson, vanuit onderzoek van het Oregon Social Learning Center.
Vertrekkend vanuit dit model en het ontwikkelingsmodel van antisociaal gedrag binnen een ecologische visie, werd een gecombineerd en evidence-based trainingsmodel voor ouders, kinderen (4-7 jaar) en leerkrachten opgezet.

Het Globaal Plan Jeugdzorg zorgde voor een Vlaamse verankering van dit project. Zeven teams werden uitgebouwd over Vlaanderen, waarbij per team 4 FEQ-medewerkers, waaronder 1 coördinator en trainingsmedewerkers. In 2007 werd duidelijk dat STOP onder Kind en Gezin valt en gelinkt wordt aan de CKG’s. Per provincie werden 1 tot maximum 2 STOP-teams opgericht. Een dergelijk team zal onder de werking van een CKG komen te staan en dit al of niet in een samenwerkingsverband met andere CKG’s of CLB’s. Dit stramien kreegt een geleidelijk proces; in 2007 werden 3 teams erkend, in 2008 2 teams en de laatste 2 teams starten in 2009.
Zo kregen volgende regio’s op termijn een STOP-werking kennen:
Provincie Antwerpen: 2 teams
Provincie West-Vlaanderen: 1 team
Provincie Oost-Vlaanderen: 1,5 team
Provincie Limburg: 1 team
Provincie Vlaams Brabant: 1 team
Regio Brussel: 0,5 team

Onze VZW startte vanaf juni 2007 met een STOP-HOPS team voor de regio’s Antwerpen Noord en Turnhout. De trainingen gaan door in Merksem en Vlimmeren. Teamcoördinator is Nadine Lambregts (0475/81.87.48).

In Sint-Niklaas startte vanaf 2008 een half team. Het betreft hier een reeds actief team dat tot 2007 door de stad Sint Niklaas werd gefinancierd. Het team bevindt zich in “Het Huis van het Kind” (opvoedingswinkel Sint-Niklaas) met An Verdonck (tel. 03/760.47.97) als teamcoördinator.

Sinds september 2014 sloot ook het STOP4-7 team onder leiding van Wim De Mey aan bij VZW Het Open Poortje. Dit team bedient de regio’s Lokeren en Gent.

Voor meer info: zie www.stop4-7.be