Klokkenluider

Het Open Poortje heeft haar eigen “klokkenluiderprocedure” overeenkomstig de Klokkenluidersrichtlijn. Deze procedure is van toepassing op iedereen die werkzaam is bij Het Open Poortje vzw of is geweest of werkzaamheden heeft verricht voor Het Open Poortje vzw, in welke hoedanigheid ook. Alle inbreuken op wet- of regelgeving kan je als volgt op een vertrouwelijke wijze melden:

  • Per telefoon: Naar 1 van de 2 vertrouwenspersonen, zijnde Bianca Hasenbroeckx (gezinsbegeleidende team HOP-Schilde, tel 03.383.26.51) of naar Birgitte Pauwels (gezinsbegeleidende team HOP-Waasland, tel 03.777.50.93).  Je belt best tijdens de kantooruren.
  • Per brief: Naar Het Open Poortje vzw T.a.v Bianca Hasenbroeckx in Het Open Poortje-Schilde, Puttenhoflaan 25 in 2970 Schilde of naar Birgitte Pauwels in Het Open Poortje-Waasland, Watermolenstraat 12 in 9111 Belsele-St-Niklaas.
    (Zorg ervoor dat je “vertrouwelijk” vermeldt op de enveloppe.) 
  • In persoon: Door een afspraak te maken met Bianca Hasenbroeckx in Het Open Poortje-Schilde, Puttenhoflaan 25 in 2970 Schilde of naar Birgitte Pauwels in Het Open Poortje-Waasland, Watermolenstraat 12 in 9111 Belsele-St-Niklaas.

De klokkenluiderprocedure kan je [hier] vinden.