Welkom!

Spelcounseling

Wat is spelcounseling?

Spelcounseling is een vorm van speltherapie, bedoeld voor kinderen van 4  tot 12 jaar met sociaal-emotionele problemen. 

Het is nodig dat het spelniveau van het kind voldoende ontwikkeld is.  Meer concreet betekent dit dat het kind situaties waarmee het worstelt tot uiting kan  brengen in zijn spel.  Een kind geeft vaak allerlei signalen dat het niet goed met hem gaat. Het is aan de volwassenen om deze signalen op te vangen en er iets mee te doen.

Het kan gebeuren dat kinderen vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en hierin professionele ondersteuning nodig hebben. In de spelkamer krijgen zij de ruimte om onverwerkte en/of traumatische gebeurtenissen uit te spelen op een veilige wijze.  Spelen is het natuurlijk uitingsmiddel van het kind en geeft zijn dagdagelijkse ervaringen en beleving een tastbare vorm.

Omdat kinderen verbaal minder sterk zijn en hun gevoelens en emoties nog moeilijk kunnen verwoorden is het verbeeldend spel een zinvol instrument om aan te sluiten bij hun belevingswereld. Via het verbeeldend spel toont het kind waar het mee bezig is en krijgt het de ruimte om  problemen in spelvorm uit te drukken, door erover te spelen voelt het minder bedreigend. Zo kan het kind via het spel zijn ervaringen/belevingen verwerken en een plekje geven. Het kind wordt dan minder overspoeld door alles wat er gebeurt in zijn/haar leventje.

Wat is de doelstelling?

De doelstelling van spelcounseling is het verminderen en/of opheffen van emotionele blokkades, zodat het kind zich terug gelukkiger gaat voelen en zich verder kan ontwikkelen.  De cliënt centered spelcounselor gelooft sterk in de potentiële krachten van het kind en heeft vertrouwen in de positieve groei en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Hij/zij creëert  de nodige voorwaarden, zodat het kind het  innerlijke proces op een veilige manier kan maken. De spelcounselor helpt het kind om zijn soms  complex verhaal vorm te geven binnen het spel, maar kan ook besluiten om door te verwijzen naar o.a. een kinderpsychiater.

Hoe verloopt het proces?

Het proces binnen de spelcounseling omvat vier fasen: de verkennende fase), de verbeeldende fase , de verdiepende fase en de afrondende fase. Het volledige proces duurt ongeveer 4 maanden en omvat een 25-tal spelsessies (dit is afhankelijk van de vraag en de problematiek van het kind).  Het is belangrijk dat het kind een volledig traject kan afleggen om tot een positieve beweging te komen. Elke week vindt er een spelsessie en een huisbezoek plaats. Daarnaast wordt er om de 5 à 6 sessies een gesprek gehouden met de ouders.