Welkom!

Welbevinden en betrokkenheid

We kijken naar de signalen van jullie kind: hoe het zich voelt en hoe het bezig is.  Dat doen we door stil te staan bij het individuele welbevinden en de individuele betrokkenheid van elk kind.

Wat is welbevinden

Welbevinden is een bijzondere toestand van het gevoelsleven.

Signalen van welbevinden:
Openheid en ontvankelijkheid, soepelheid en flexibiliteit, ontspanning en innerlijke rust, vitaliteit, ten volle kunnen genieten, zelfvertrouwen en zelfwaardegevoel, weerbaarheid en assertiviteit, spontaan zijn en zichzelf zijn, energie uitstralen.

Welbevinden ontstaat:

Wanneer de situatie tegemoet komt aan de basisbehoeften.
Wanneer kinderen beschikken over een positief zelfbeeld (zelfvertrouwen en zelfwaardegevoel).
Wanneer kinderen in voeling zijn met zichzelf (gevoelens doorleven).

Niveaus van welbevinden:
Niveau 1: uitgesproken laag welbevinden
Niveau 2: laag welbevinden
Niveau 3: wisselend welbevinden of eerder neutraal
Niveau 4: hoog welbevinden
Niveau 5: uitgesproken hoog welbevinden

WAT IS BETROKKENHEID?

Betrokkenheid is een bepaalde belevingswijze bij een activiteit of een aanbod.

Betrokkenheidssignalen:

Energie, creativiteit en complexiteit, nauwkeurigheid, mimiek en uithouding, concentratie, verwoording, doorzetting, reactietijd, sterke voldoening, aangehouden en tijdvergeten activiteit, engagement, zich openstellen, intense waarneming en betekeniservaring.

Betrokkenheid ontstaat:

  1. Wanneer de activiteit aansluit bij de exploratiedrang.
  2. Wanneer de activiteit zich aan de grens van de individuele mogelijkheden situeert.

Niveaus van betrokkenheid:

Niveau 1: weinig tot geen activiteit
Niveau 2: vaak onderbroken activiteit of sporadische activiteit
Niveau 3: min of meer aangehouden activiteit of sporadische activiteit 
Niveau 4: activiteit met intense momenten
Niveau 5: volgehouden intense activiteit

We proberen dit samen met u te beoordelen. De gezinsbegeleid(st)er kan u hier meer over vertellen.

Voor meer info inzake welbevinden en betrokkenheid, verwijzen we graag naar het centrum voor ervarngsgericht onderwijs, www.cego.be.